#13 Emigranti

Stěhování lidí z jedné země do druhé se děje od nepaměti a bude tomu tak i v budoucnu. Těch důvodů proč? je hodně – není práce, není voda, není jídlo, není svoboda, není mír, není uplatnění, není demokracie, není láska… Emigrant je člověk, který z různých důvodů opustil svou rodnou zemi a usadil se v […]